Ber innbyggerne innrette seg etter smittevernsvedtak i Trondheim

Kommuneoverlege i Malvik, Realf Ording Helgesen, oppfordrer alle malvikinger til å bruke munnbind i kollektivtrafikken til og fra Malvik. 

Nyheter

Trondheim kommune har vedtatt at det er påbudt å bruke munnbind på buss, trikk og båt i og til og fra Trondheim. Malvik kommune oppfordrer alle innbyggerne til å følge vedtaket fra Trondheim kommune.

Påbudet gjelder i rushtiden, mellom klokken 07.00 og 09.00 og klokken 14.00 og 17.00, og ellers når det ikke er mulig å holde en meters avstand.

– På nåværende tidspunkt er det ikke et påbud for kollektivreisende innad i Malvik kommune, men jeg oppfordrer innbyggerne i Malvik til å følge vedtaket i Trondheim kommune, sier kommuneoverlege Realf Ording Helgesen i en pressemelding.

Ingen pålegg om bruk i Malvik

Kommuneoverlegen forteller videre at det så langt ikke er noe pålegg om å bruke munnbind i kollektivtrafikk i Malvik kommune.

– Alle kollektivreisende inn til Trondheim kommune, eller i Trondheim kommune må følge pålegget vedtatt i bystyret. Men innad i Malvik er det ikke noe påbud så langt. Men vi følger smittesituasjonen nøye, og ved en negativ endring i smitteutviklingen vil det også bli innført pålegg om bruk av munnbind i Malvik, sier Realf Ording Helgesen.

Vedtatt av bystyret

Påbudet om munnbind er et vedtak fra bystyret i Trondheim kommune, og ikke i regi av AtB. I vedtaket fra bystyret i Trondheim heter det:

  • Påbud om bruk av munnbind ved buss, herunder regionbuss og flybuss, samt trikk og båt.
  • Påbudet gjelder hverdager mellom klokken 07.00 og 09.00, samt mellom klokken 14.00 og 17.00, og ellers når passasjerer ikke kan overholde en meters avstand til hverandre.
  • Påbudet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  • Påbud om bruk av munnbind for sjåfører og passasjerer i drosje. Kravet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Bystyret oppfordrer nabokommuner til å vedta tilsvarende forskrift, for å ivareta smittevern ved kollektivreiser på tvers av kommuner.