En arbeidsgruppe har sett på de tre museene i bygda. Konklusjonen vekker oppsikt

Meråker Bygdemuseum på gården Pulden  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Dagens styre i Stiftelsen Meråker-Musea vil beholde alle tre museumsanlegg: Pulden, Kopperå og Gilså.