Nå åpnes dørene på omsorgsboliger og sykehjem: Men reglene er strenge

Skatval Bosenter og andre plasser med heldøgns omsorgsplasser åpner dørene for besøk, men med strenge regler, fra og med fredag.  Foto: Jan Erik Sundoy

Nyheter

I morgen 20. november åpner Stjørdal kommune for å ta imot besøk på heldøgns omsorgsplasser etter nesten tre uker med låste dører. Dette har vært et viktig virkemiddel for å hindre at smitten har kommet inn i disse boligene.

– Tusen takk for forståelsen fra både pårørende og brukere. Når vi åpner opp for besøk, må det skje i kontrollerte former. Dette for fortsatt å sikre god beskyttelse til alle som bor i heldøgns omsorgsboliger i kommunen, skriver etatsjef omsorg, Hans Frederik Selvaag, i en pressemelding.

Etat omsorg er nå i «gul beredskap». Dette gjør at Stjørdal kommune kan åpne, men med strengt regelverk og mange restriksjoner. Dette for å hindre smitte inn i boligene.

Følgende regler gjelder for besøk fra 20. november:

Generelle smittevernregler med avstand og håndhygiene kreves av alle til stede

• Ytterdører skal holdes låst hele døgnet for å forhindre at personer kommer seg inn på bygget uten besøkskontroll

• Alle besøk skal avtales. Besøk skal være avtalt med avdelingen på forhånd. Slik vil avdelingen/boligen ha oversikt over antall opp mot kapasitet.

• Det skal føres besøkskontroll for å unngå at smitte bringes inn på avdelingen/boligen. ALLE som skal på besøk skal intervjues og følges til rommet møtet skal foregå. Hver avdeling/kohort fører logg på inn og ut med kontakt informasjon. Besøkslistene bruker vi ved eventuell smittesporing. Listene blir oppbevart i 30 dager og deretter makulert.

• Besøkende får utdelt munnbind som de tar på seg når de går inn i HDO bolig.

• Alle kontaktflater skal rengjøres etter hvert besøk

• Pasienter/beboere kan dra på hjemmebesøk, men vi stiller visse vilkår: Det skal tas hensyn til individuelle behov og hvert enkelt hjembesøk risikovurderes. En pårørende må kunne overta ansvar for gjennomføringen i samarbeid med avdelingen, inkl. rutinene for besøkskontroll også i hjemmet.

• Ved pasienter/beboeres mottak av post og gaver o.l. bør gjenstander spritvaskes eller evt. legges unna i tre dager på eget rom. Personalet bør utføre utpakking med hansker på oppbevaringsrommet.