Nye E6 mellom Stjørdal og Åsen: Nå rives de siste gamle husene

Nå rives det gamle våningshuset ved forsøksstasjonen på Kvithammer.  Foto: Jan Erik Sundoy

Nyheter

Nå rives siste del av den gamle bygningsmassen ved forsøksgården på Kvithammer i Stjørdal.