Nå er det bestemt hvem som skal bygge to nye E6-tunneler

Slik skisseres de nye bruene som Nye Veier ønsker å bygge over Homla ved utløpet av Stavsjøfjelltunnelen i Hommelvik. Skisse: Nye Veier  

Nyheter

Leonhard Nilsen og Sønner (LNS) er valgt som den første store underentreprenøren til E6-prosjektet mellom Ranheim og Værnes.