Her har det vært lite aktivitet i lang tid. Nå tar de grep

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan og etatsjef Bente Næverdal (innfelt) ber folk komme med innsspill til hvordan torget i Stjørdal kan utvikles.  Foto: Jan Erik Sundøy / Lars Sørnes

Nyheter

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan og etatsjef Bente Næverdal ønsker å gå i gang med torget i Stjørdal så fort som mulig.