E6-nabo ber om garanti for sikkerheten i kvikkleireområde

Øyvind Haagenstad er oppvokst i Sandmarka og sier grunnen alltid har vært våt på grunn av vann fra berget i bakgrunnen.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

Hommelvikingen Øyvind Haagenstad ber om en garanti for at E6-utbygginga på kvikkleiregrunn i Hommelvik ikke medfører fare for skred.