Nytt skred kan få alvorlige konsekvenser: – Kunne blitt ei skikkelig bombe

I denne skråninga har det gått to leirskred tidligere. Gårdbruker Tor Glørstad oppdaget et stort søkk i grunnen i desember.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

I desember i fjor oppdaget grunneier Tor Glørstad et stort hull i bakken på eiendommen sin. Nå skal kommunen skredsikre området for åtte millioner kroner.