Etterforsker flere brudd på smittevernet. Nå varsler politiet en strengere linje

Etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor sier at politiet skal stramme til med tanke på smittevernloven.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

Politiet i Værnesregionen har opprettet 10 straffesaker for brudd på smittevernloven etter koronautbruddet for et knapt år siden.