Har solgt to nye boligfelt til utbyggere

Det er fortsatt stor byggeaktivtet i Malvik kommunes store utbyggingsområde i Svebergmarka.  Foto: Borgar Sagbakken

Nyheter

Malvik kommune har solgt to nye boligfelt i Svebergmarka til utbyggere.