Denne boligen ble solgt for over 5 millioner. Disse eiendommene har fått nye eiere i Malvik

Svehøgda 110 er solgt for 5.147.500 kroner.   Foto: Runar Vollan

Nyheter

Under ser du eiendomsoverdragelser i Malvik kommune i januar i år.