Observerte ruskjører gjennom Helltunnelen og fulgte etter

Innkjøringen til Helltunnelen ved Hell.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

En medarbeider i en utrykningsetat observerte den farlige kjøringen langs E6. Vitnet valgte til slutt å følge etter mens han varslet politiet.