Slik var 2020-tallene for Stjørdals-Blink: Lønnskostnadene mer enn doblet etter opprykket

Stjørdals-Blink fotball hadde et overskudd på 260.000 kroner før skatt i fjor. Klubben har også økt lønnskostnadene kraftig de siste årene.   Foto: Ned Alley

Nyheter

I opprykkssesongen 2019 hadde spillere og trenere i Stjørdals-Blink til sammen 1,4 millioner kroner i lønn. I 2020 var lønnskostnadene mer enn doblet. Til tross for økninga er klubben fortsatt en økonomisk lilleputt i Obosligaen.