Her havner utslippene fra E6-tunnelene. Det møter motstand fra flere hold

Skissen viser brua over Vollselva og innslaget til E6-tunnelen gjennom Forbordsfjellet.  Foto: Nye Veier as

Nyheter

Statsforvalteren i Trøndelag har gitt utslippstillatelse til tunnelbyggingen gjennom Forbordsfjellet i Stjørdal.