Barnehageopptaket: Slik ligger det an med plasser til høsten

Ann Kristin Aalberg i Malvik kommune håper å innfri ønskene til så mange som mulig i årets barnehageopptak.   Foto: Arkiv

Nyheter

1. mars er fristen for å søke om plass i barnehage. Ann Kristin Aalberg, virksomhetsleder for barnehage i Malvik kommune, forteller at så langt ser årets opptak til å bli ganske likt fjoråret.