Her har de fått grønt lys til å selge boligtomter

Odd-Johan Fossen og Mikal Haugen Bjørnstad tilbyr 9 tomter på Stokkbakken.   Foto: Richard Bakken

Nyheter

Odd-Johan Fossen og Mikal Haugen Bjørnstad har nettopp fått beskjed om at delingene av tomtene på eiendommen Stokkbakken er godkjent av Malvik kommune.