Dette huset ble solgt for over 6 millioner

Basunveien 10 ble solgt for 6.200.000 kroner.   Foto: Runar Vollan

Nyheter

Under ser du eiendomsoverdragelser i Malvik kommune i mars i år.