Lager rapporten Nye Veier trenger for å bygge ny E6

Forskere som undersøker elveoset i Stjørdalselva. Fra venstre: Gaute Kjærstad, Hanne Risanger og Jan Grimsrud Davisen.  Foto: Richard Bakken

Nyheter

I august startet NTNU arbeidet med å sette ut lyttestasjoner ved Hellstranda i Stjørdal. Stasjonene skal registrere bevegelsene til sjøørret og laks som bruker området.