Q-meieriene tilbakekaller helmelk

Q-meieriene tilbakekaller et lite parti Q Helmelk 1 liter merket med dato 19.04.21 meierinummer 1599 og tidsintervall: 07:21-08:08.   Foto: Q-Meieriene

Nyheter

Q-meieriene tilbakekaller et lite parti Q Helmelk på 1-literskartonger etter at det er funnet avvik på kvaliteten.