Innfører massetesting i skolene

Nyheter

Massetetsting av skoleelever skal settes i gang så snart som mulig. Kommuner med høyest smittetrykk blir prioritert.