Ber innbyggerne om å unngå reiser til nordtrøndersk by

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan kommer med en sterk anmodning om å unngå reiser til, og få besøk fra, Steinkjer i dagene fremover. 

Nyheter

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan anmoder stjørdalingene om å unngå reiser til, eller få besøk fra, Steinkjer.