Har fått innspill om at mye dyrkajord vil gå tapt: Nå vil de ha din mening om den nye veien langs E14

Gang- og sykkelvegen skal bygges langs nordsida av E14.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Rolf Charles Berg (Sp) som leder hovedutvalget for plan i Stjørdal, ber nå folk komme med innspill til gang- og sykkelveg langs E14.