Historisk tilbakeblikk: Salmebok oppfyller dommedagsvarsel om Værnes kirke

Nyheter

"Når sprekken i veggen på Værnes kirke er stor nok til å romme ei salmelbok, vil Guds dommedag inntreffe". Omtrent slik lyder et kjent middelaldersagn om Værnes kirke. Tar vi sagnet på alvor, så er det all grunn til å knipe igjen øynene nå. Sprekka i kirkeveggen rommer ikke bare ei, men faktisk flere salmebøker.

– Jeg kjenner til dette sagnet,  men fester ikke all verdens tillit til det, sier sokneprest Knut Skogrand.

– Det er ingen gitt å kjenne dommedagens komme. Og dommens dag skyldes nok langt andre krefter enn hellinga på tårnet i Værnes-kirka. Men når det er sagt: Sprekkene i veggene på kirka gir meg bekymring, og jeg skulle ønske det ble foretatt målinger som viser om kirketårnet er i bevegelse.

Verdens undergang

I følge Skogrand knyttes det sagt til de fleste kirker i landet, og ofte varsler sagna tragedier, ulykker og - i verste fall - verdens undergang.

– Disse sagnene har tilknytning til trær, fjell og andre fysiske trusler i nærheten av kirkene. Opphavet til sagnet om Værnes-kirka er ganske spesielt, og stammer fra tida like etter fullførelsen av bygget, tidlig på 1200-tallet. Trolig oppsto hellinga i tårnet ganske umiddelbart. Cirka år 1250 var situasjonen såvidt dramatisk at den øverste tårndelen ble revet, for å unngå at tårnet veltet i bakken. En ny tårndel ble bygget vinkelrett på de nedre deler, og ga byggverket en lett synlig knekk som kan sees med det blotte øyet også i dag.

– Så allerede i middelalderen fryktet menigheten at Værnes-kirka ville rase sammen?

– Ja, sprekkkene i veggen har åpenbart vært illevarslende, og det var typisk for datiden å knytte varsler til hendelser som truet.

Bekymret

Når det har gått omlag 800 år siden sprekken og sagnet oppsto, og aldri har vel sprekkene i Værnes kirke vært større enn nå. Fjerninga av pussen på kirkeveggen har avslørt veggskader som er større enn tidligere antatt.

– Jeg er bekymret, sier Skogrand. Tårnets helling er virkelig stor, og særlig synlig fra den nye kirkegården i vest.

– Bør det treffes tiltak for å hindre ytterliger utglidning?

– Ihvertfall bør det startes målinger for å fastslå om tårnet er i bevegelse. Dersom det viser seg at tårnets helling er økende, må det etter min mening treffes tiltak. Hvis ikke er jeg redd det kan gå galt - uten dermed å varsle dommedag, sier Skogrand.