Krever at det settes av penger til E14: – Dette kan vi ikke akseptere

E14 er utelatt fra NTP. Det har ført til reaksjoner. Næringsforeninga i Værnesregionen, Vegforum Trøndelag og ordførerne i Stjørdal og Meråker har sendt et brev til stortingspolitikerne.   Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

E14 er fjernet fra Nasjonal Transportplan. Næringsforeninga, Vegforum Trøndelag og ordførerne i Stjørdal og Meråker reagerer kraftig på de nasjonale prioriteringene.