Kennelklubb ønsker flere hundeområder i Stjørdal

Hundene møtes og løper fritt rundt i hundeparken. Det er god sosialisering.   Foto: Anna Guldseth

Nyheter

Norsk Kennel Klubb ønsker å rette oppmerksomheten mot det store behovet for friområder for hund i landets kommuner. Nylig mottok Stjørdal kommune brev fra interesseorganisasjonen, der kennelklubben ber om at man ser på tilrettelegging for friområder for hund, der hunder også i tiden med båndtvang kan løpe fritt.