Tre helsestasjoner blir til én: – Vil gi et bedre tilbud

Hegra helsestasjon avvikles og ressursene flyttes til Stjørdal.   Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

I løpet av høsten 2021 vil Stjørdal, Skatval og Hegra helsestasjon bli til en felles helsestasjon for alle innbyggerne i Stjørdal.