Legger ned kantina: – Blir et mørkt rom i hjertet av skolen vår

Foreldreutvalg, tillitsvalgte for Utdanningsforbundet og Fagforbundet og elevrådet, her ved Lasse Aune, Thale Fuglem og Oskar Hoven, møttes tirsdag kveld for å samle skriftlig skyts mot nedlegging av det bemanna kantinetilbudet ved Stokkan ungdomsskole.   Foto: Guro Vollen

Nyheter

Tirsdag møttes flere representanter fra FAU, elevråd og tillitsvalgte ved Stokkan ungdomsskole i Stjørdal til kampråd.