Dreper verdifulle fisker fordi de tar feil av arten

Denne sjøørreten på 79 centimeter og anslagsvis fem kilo, ble tatt og satt tilbake i elva i sommer.   Foto: Richard Bakken

Nyheter

Alle som tar laks i Stjørdalselva skal rapportere fangsten og levere skjellprøver. Nå viser det seg ved gjennomgang av skjellprøver at ikke alle fiskene er laks.