Planlegger nybygg med 60 leiligheter og næringsareal

Det er foreløpig ikke laget noen tenginger som viser hvordan nybygget kan bli seende ut. Illustrasjonen viser hvordan det planlagte nybygget kan passe inn på eiendommene. Illustrasjon: Norconsult 

Nyheter

Det er eiendommene i kvartalet Søndre gate/Torgvegen som planlegges utbygd med 60 nye leiligheter og 500 kvadratmeter næringsareal i Stjørdal sentrum.