Brannsjef i Stjørdal, Bjørn Rønning, minner om det generelle bålforbudet mot å gjøre opp ild i skog og utmark, som gjelder fra 15. april til 15. september.

– Forbudet er landsdekkende, og det er viktig at folk respekterer det, understreker han.

Tørker fort

Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Andre årsaker er gnister fra jernbane og lynnedslag.

– I utgangspunktet har det vært lite snø i hele vinter, og det tørker opp raskere enn det ellers ville gjort. Det ligger igjen mye tørt gress og kvister, og hvis det først blir en brann så kan det spre seg fort slik forholdene er nå, sier Bjørn Rønning.

Søknad

Bålbrenning som del av tur- og friluftsliv i eller i nærheten av skogmark er forbudt uten brannsjefens tillatelse.

Å gjøre opp bål på innmark er imidlertid tillatt under visse forutsetninger. Dette må det søkes om i forkant.