– Vi er klare til å sette i gang på våre eiendommer straks politikerne gir klarsignal, sier Inge Grøntvedt i Prima-Hus.

Utbyggingsselskapet har tenkt og skissert. Nylig leverte de et innspill til planpolitikerne om hvordan et helt kvartal i sentrum av Stjørdal kan utvikles.

Et helt kvartal

Det handler om kvartalet mellom Kjøpmannsgata og Søndre gate i sør og nord, og Stokmovegen og Torgvegen i øst og vest. Det handler om det mest sentrale kvartalet i sentrum av Stjørdal ved siden av området ved gågata og Torgkvartalet.

Prima-Hus eier de fleste av eiendommene mot Kjøpmannsgata. Planen omfatter også eiendommen som huser Johnsen Bakeri i dag og dagens parkeringsplass på gamle «Brannstasjonstomta». Parkeringsplassen eies av Stjørdal kommune. i dagens sentrumsplan er det gitt plass for et signalbygg eller høyhus her.

Næring og boliger

Prima-Hus ser for seg at hele kvartalet utvikles med næringsareal i første etasje og boliger oppå. Under må det bygges parkeringsanlegg.

– Stjørdal kommune har bedt oss tenke litt høyt om hvordan vi kan være med på å utvikle sentrum, sier Inge Grøntvedt.

Han er daglig leder i utbyggingsselskapet. Prima-Hus er en betydelig eier i kvartalet.

Prima-Hus har derfor tatt utgangspunkt i sine egne eiendommer, men også kommet med innspill på helheten i kvartalet som også omfatter naboeiendommene som har andre eiere.

Skisserer muligheter

– Vi har kommet ganske langt med hvordan våre egne eiendommer kan utvikles. For de andre eiendommene har vi skissert mulige idéer, sier Inge Grøntvedt.

Han understreker at Prima-Hus har kommet med idéer, men ikke lagt seg borti hvordan eiendommene de selv ikke eier, kan bygges ut.

Gode innspill

Skissene fra Prima-Hus er lagt på bordet til politikerne i komité plan. Planpolitikerne i Stjørdal er nå i full gang med den nye sentrumsplanen.

Rolf Charles Berg (Sp) som leder komité plan, karakteriserer ideene fra Prima-Hus som nyttige og gode innspill i diskusjonen om hvordan framtids sentrum skal utvikles.

– Vi tar nå med oss alle innspill videre i diskusjonen, sier Berg.

Første eller andre etasje?

Den røde tråden i skissematerialet fra Prima-Hus er næring i en høy førsteetasje med boliger oppå. Det skisseres seks etasjer mot Kjøpmannsgata og avtrapping nordover mot Søndre gate. Det er helt i tråd med målsettinger som stjørdalspolitikerne allerede har satt.

– Stjørdalspolitikerne har tidligere ønsket næringslokaler også i andre etasje i sentrum?

– Det kan kanskje være mulig å få til. Men her handler det også om å være realistisk, sier Inge Grøntvedt.

Prima-Hus har erfaring både med næringslokaler og boliger i sentrum av Stjørdal. Her er det krevende om ikke umulig – å skaffe leietakere til to fulle etasjer med næring.

– Det er så stor ledig kapasitet på næringslokaler og framtidige utbyggingsmuligheter i sentrum av Stjørdal at vi tror det blir umulig å fylle to etasjer med næringsvirksomhet, sier Inge Grøntvedt.

Prima-Hus foreslår derfor næringslokaler bare på gateplan, men en noe høyere første etasje enn det som er vanlig i dag for å trekke boligene oppover og vekk fra gateplan.

Utvikles i etapper

– Hvor fort kan dere sette i gang utviklingen av Prima-Hus sine eiendommer?

– Vi er allerede i gang. Men vi er helt avhengige av at politikerne legger rammevilkårene i sentrumsplanen. Da kan vi starte for alvor, sier Inge Grøntvedt.

Han presiserer at alt skissematerialet som stjørdalspolitikerne har fått, kan utvikles i etapper.