Denne boligen ble solgt for seks millioner. Disse eiendommene har fått nye eiere i Malvik