Ribbemangel – tollen på importert svinekjøtt senkes