Flere kommuner i landet har bygget såkalte «energitrapper», som er lange trapper beregnet til trimbruk. I Hol kommune har de bygd en trapp som er 140 meter lang og som består av 408 trappetrinn. Trappen har blitt et populært og velbrukt tilbud i Hol kommune.

– Det hadde vært artig å få til noe sånt her i Malvik også. Terskelen for å bruke en slik trapp er lavere enn å melde seg inn på et treningsstudio, dessuten er det gratis å bruke. En slik trapp kan styrke innbyggernes muligheter for uorganisert trening og derfor få betydning for folkehelsen, mener initiativstaker Heidi Aleksandersen.

Heidi Aleksandersen har sendt inn forslaget om en treningstrapp som et innspill til kommuneplanens samfunnsdel, vedlagt fulgte også underskrifter fra 13 andre som støtter forslaget.

Kan brukes av mange

Line Idriz, som jobber som fysioterapeut og er trener for to håndballag i Malvik, ser mange bruksmuligheter for en energitrapp.

– En slik trapp kan brukes til å trene både utholdenhetstrening og spensttrening. Den kan brukes av folk i alle aldre, og så har vi mange idrettslag i Malvik som kunne hatt nytte av en slik trapp. På jobben bruker vi for eksempel trappetrening i opptrening av eldre og de som hatt skader, forteller Line.

Må vurderes

Kultursjef i Malvik kommune Arve Renå forteller at de ikke har fått inn akkurat dette forslaget før, men at de tidligere har fått inn forslag om utendørs treningsapparater.

– Dette med utendørs treningsapparater er noe vi kommer til å vurdere videre på aktuelle områder opp mot økonomi. Vi har så langt vurdert Midtsandtangen og et område ved starten på Malvik-stien, forteller Renå.

– Alle innspill må vurderes. Til sist er det kommunestyret som avgjør saken når de vedtar ny arealplan. Vi har ikke et spesifikt budsjett til nye satsingsområder, så det må i så fall tas med i neste budsjett. Men når det gjelder idrettsanlegg er det mulig å søke midler flere steder, for eksempel spillemidler, forklarer Renå.