Det betyr svært mye for ei grend – eller bydel – å ha et aktivt idrettslag. Ildsjeler som står på, drar andre med seg og skaper aktivitet og trivsel i nærmiljøet. Slike ildsjeler og organisasjoner finnes det mange av i Stjørdal, de vises kanskje mest utenfor sentrum. Gjennom mange år er det bygget flotte anlegg både i Hegra, Lånke og på Skatval.

De siste årene er det utvist meget stor aktivitet også i det som er Stjørdals store nye bydel Husbymarka og Remyra. Nylig kunne Idrettslaget ta i bruk den nye grasbanen. Det begynte så sent som i 1984. Nå er det både Grusbane, grasbane, treningsfelt, håndballbane, skotthyllbane og ikke minst et flott grendehus på Remyra. Ildsjelene i Idrettslaget har bygget opp et kom plett anlegg som folket i den nye bydelen kan ha nytte av og være stolte av.

I kroner er det investert til sammen mange millioner i anleggene på Remyra. Men skal vi først regne på det, betyr nok dugnadsinnsatsen som ildsjelene og entusiastene har lagt ned gjennom årene, mye, mye mer. Det er skapt enorme verdier.

Artig er det å registrere at anleggene på Remyra syder av aktivitet. Det forteller mye om hva idrettslaget og aktiviteten rundt betyr for trivselen i nærmiljøet. Idrettslaget bidrar vesentlig til samhold og fellesskap. Grendehuset er blitt et naturlig samlingspunkt for mange aktiviteter og ikke minst selskapeligheter.

Det er mange ildsjeler som har lagt ned et kjempearbeid på Remyra. De fortjener takk fra alle. Ildsjelene sjøl trekker spesielt fram entreprenørfirmaet Brødr. Bjerkli som har utgangspunkt og tilhold i nabolaget. Entreprenørfirmaet har vært og er en meget god støttespiller for Remyra-miljøet. Brødr. Bjerkli har trådt støttende til i mange situasjoner. Med arbeid og dugnadsinnsats, selvsagt, men også med direkte forskuttering av kostnader for eksempel på den nye grasbanen. Det er meget positivt at en privat bedrift tar ansvar for nærmiljøet på denne måten som Brødr. Bjerkli har gjort på Remyra.

Anleggene på Remyra står som et massivt, men i aller høyeste grad et levende monument over samhold, dugnadsånd og trivsel i en ny bydel.