Kraftig oppsving for Rødt i Stjørdal: - Dette er veldig oppløftende