Sjåføren mistet kontrollen - rutebuss havnet utfor veien

foto