Søker fritak fra ordførervervet - tar ikke gjenvalg