Væpnet aksjon etter melding om trusselsituasjon med øks og kniv