Hos denne bedriften er lærlingene sikret jobb

foto