Her vil de bygge 50 nye boliger, men ble møtt av protest. Nå er avgjørelsen tatt

Området som skal bygges ut ved Kvislabakken. Graabrek Mølle er anlegget helt til venstre på skissen. Foto: PK Arkitekter