Her har Rikard nylig fått status for utslippene i Malvik. Nå kommer han med en klar oppfordring til kollegene

foto