Skal ikke lenger hete «Meraker Brug». Slik reagerer bygdefolket på navnebyttet