Trafikken i gang etter avsporing - må regne med forsinkelser