– Dette er gjort med vilje, her er det noen som virkelig har gått inn for det

foto