– Farenivået økes etter vedvarende oppholdsvær i over to uker. Det er nå lokal stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder i lavlandet inntil det kommer nedbør av betydning, melder meteorologisk institutt på nettstedet varsom.no mandag.

Farevarselet om stor skogbrannfare er på oransje nivå. «Dette er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden. Sannsynligvis må du forberede deg. Oransje farevarsel sendes ut når konsekvensene kan bli omfattende for mange mennesker, skriver yr.no i sin beskrivelse av fargene på farevarslene sine.

– Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt. Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører, heter det i varselet.

Varselet gjelder ytre strøk av Trøndelag. Både Stjørdal og Malvik er innenfor avgrensningen som er gjort på varsom.no.

I forrige uke ble det klart at det var en turgåer som mistet kontrollen på et bål som forårsaket en større gressbrann ved fjellet Almlivola i Stjørdal. Les mer om Værnesregionen brann-og redningstjenestes klare advarsel i denne saken:

I helga var det også en stor lyngbrann i Roan i Åfjord. Her ble rundt 27 beboere evakuert og det skal ha vært fare for spredning til bebyggelse, skriver Adresseavisen.