Politiet fant både et panservåpen og flere geværer, pistoler, kniver og kastevåpen hjemme hos stjørdalsmannen.

Nå er han idømt fengsel i 60 dager.

Militært engangsvåpen

Stjørdalsmannen er midt i tjueåra. Han ble knepet med våpen synlig i bilen. Da politiet sjekket hjemme hos ham i oktober i fjor, sperret de virkelig øynene opp: Her fant de enda flere skytevåpen og voldsvåpen. I samlingen var også et våpen panservernvåpen – en såkalt M-72.

Dette er et militært engangsvåpen som brukes mot stridsvogner og bunkerser. Våpenet avfyres fra skuldra og sender ut en rakett. Våpenet brukes blant annet av norske styrker i Afghanistan. Versjonen som stjørdalsmannen hadde, var beregnet for øving med 9 mm pistolammunisjon.

Mange våpen og ammunisjon lå spredt utover i huset og var lett tilgjengelig for andre.

Samler

Stjørdalsmannen vedgikk at han var lidenskapelig interessert i skytevåpen og andre våpen. Han samlet det han kom over, forklarte han i tingretten forleden.

Mange av våpnene som politiet fant hjemme hos ham, var kjøpt på messer. Andre hadde stjørdalingen kjøpt via internett, forklarte han. Bare et fåtall av våpnene var registrert på lovlig måte.

Stjørdalsmannen sa han hadde kjøpt våpnene helt åpent. Han mente de fleste skytevåpnene ikke var funksjonsdyktige. Han mente derfor at han ikke trengte noen våpentillatelse fra politiet, slik loven krever.

17 skytevåpen

Beslagslista omfattet flere revolvere, pistoler, rifler, haglegevær og tilhørende ammunisjon. Politiet fant til samen 17 skytevåpen inkludert panservåpenet. Det ble også funnet mye ammunisjon.

I tillegg fant politiet andre voldsvåpen som flere kniver, bokser med pepperspray, kastestjerner, armbrøst med piler, balltre med pigger, slåsshanske, batangakniver og en machete huggkniv.

Stjørdalsmannen hadde også en foldekniv i lomma da han ble pågrepet. Derfor ble han også tiltalt for å ha båret kniv på offentlig sted. I retten forklarte at han det handlet om en vanlig brukskniv som han brukte på fritid og rett og slett hadde glemt i lomma.

Retten fikk se den aktuelle kniven og bemerker at kniven bærer mer preg av å være en militæreffekt enn en normal enkel brukskniv. Retten mener kniven er egnet til voldsbruk og er et tydelig brudd på knivregelen.

Manglende forståelse

Tingretten var slett ikke imponert over stjørdalsmannens forståelse av våpenloven. Retten peker på at det handler om en stor mengde våpen og andre gjenstander som det ikke er tillatt å ha etter våpenforskriften.

Retten legger til grunn at stjørdalsmannen aldri ville fått noen tillatelse til å inneha de mengder våpen som han var i besittelse av.

Retten mener også at mannen var så våpeninteressert at han sannsynligvis hadde gjort seg opp en mening om hva slags system vi har for å erverve våpen og ammunisjon her i landet.

Tilfeldig strødd utover

Tingretten peker også på at våpen og ammunisjon som lå hjemme hos ham, lå tilfeldig strødd utover både i bolighuset og garasje sammen med ammunisjon. Han hadde ingen kontroll med at fremmede, og kanskje barn, kunne komme i besittelse av våpnene

– Dette vitner om at tiltalte har en total mangel på forståelse av risikoen knyttet til våpen, skriver retten i domspremissene.

Tingretten mener stjørdalsmannen framstår som totalt uegnet til å inneha våpen. Det gjelder selv om våpnene skulle være registrert og ervervet på lovlig måte.

Dommen ble fengsel i 60 dager. Mannen ble også dømt til å betale 2.000 kroner i saksomkostninger. Retten avsa samtidig kjennelse for at alle våpen som politiet fant hos ham, blir inndratt.

M-72 panservåpen er produsert i Norge og er det mest eksporterte våpenet her i landet. Det har vært brukt av styrker over hele verden.