E6 ble stengt etter elgpåkjørsel og kjedekollisjon

foto