Personbil sto i full fyr – alle personene kom seg ut