Stokkan ungdomsskole ble kåret til «Årets skole» i Nord-Trøndelag under Møteplassen for Den Kulturelle Skolesekken i fylket tirsdag kveld.

Prisen er på 10.000 kroner, og pengene skal gå til skolens arbeid med kunst og kultur.

– Det er vi selvfølgelig veldig godt fornøyd med, og prisen gir oss inspirasjon til videre satsing. Utrolig stas å gå av med seieren, sier rektor Torgeir Aksnes til Bladet.no.

Markering

Stokkan ungdomsskole var nominert sammen med Austafjord skole fra Vikna, Høknes barneskole fra Namsos og Otterøy skole fra Namsos.

– Vi var nominert i fjor også, men da ble det ingen pris. Derfor var det artig at vi klarte det i år, sier Aksnes.

– Storfeiring?

– Nei, men det ble en bedre middag etterpå. Vi skal prøve å markere dette på et vis etter hvert.

Rektor Torgeir Aksnes forteller at Den kulturelle skolesekken er et prioritert område på skolen.

– Vi legger godt til rette, og har et engasjement i forhold til de besøkene vi har hatt. Da tenker jeg både på ledelsen, ansatte og elevene. Kulturkontakten vår, Anja Ristad, står på og gjør en god jobb, og våre tre kultrurverter fra hvert klassetrinn er dyktige, sier han.

– I tillegg driver vi med mye selv på kultursiden også. Vi har satset og satser fortsatt. I vinter hadde vi «Mamma Mia»-oppsetting, for å nevne noe. Så vi har stor aktivitet på dette området, legger Aksnes til.

Begrunnelse

Dette er juryens begrunnelse for «Årets skole»:

«På skolen er det engasjement både hos ledelsen, ansatte og elever. Det praktisk-estetiske arbeidet er et prioritert område. Alle Den Kulturelle Skolesekken (DKS)-besøk er lagt inn i skolens planer, og lærere og elever får informasjon om produksjonene i så god tid at det gis gode muligheter til å bruke DKS som en større del av skolearbeidet.

Juryen legger vekt på at det det er avsatt egen ressurs til DKS ved skolen. Kulturkontakten sørger for godt informasjonsarbeid. Elevene inkluderes på en god og selvstendig måte, med klare ansvarsoppgaver. De har system for opplæring av elevverter, hvor erfarne elevverter har større ansvar for å lære opp nye. Elevene må søke på jobben. Det å være elevvert har status, og de får gode tilbakemeldinger på jobben de gjør.

Juryen anser det som positivt at skolen har faste rutiner for hvor elevene skal sitte. Elevene har fått tilbakemeldinger på at de er godt forberedt og er gode tilskuere på DKS-arrangement».

Kriterier

Skolesekkprisen skal gå til en skole som arbeider med Den Kulturelle Skolesekken etter målene og prinsippene for satsingen.

Skolen skal vise at den legger til rette for at alle elevene gjennom sin skoletid får møte profesjonell kunst og kultur i alle sjangre og uttrykk, og at den integrerer kunst- og kulturmøtene i skolens øvrige virksomhet.

Momenter som vil bli vektlagt ved utvelgelsen er:

  • Hvordan skolen inkluderer DKS i sine planer.

  • Hvordan ledelsen ved skolen er involvert i arbeidet med DKS.

  • Hvordan skolen bruker DKS inn i skolefagene.

  • Hvordan skolen bruker kunst og kultur i skolehverdagen utenom DKS.

  • Hvilke rammer kulturkontakten har for sitt arbeid.

  • Hvordan skolen forbereder seg til DKS-besøk.

  • Hvordan det informeres om DKS.

  • Hvordan skolen samarbeider med andre lokale eller regionale kulturaktører.